loading

GDPR...

Zásada ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje, jak Villas Rita, Augustina Jarića 27, Slavonski Brod (dále jen Villas Rita) zpracovává osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje uživatelů, které shromažďujeme a zpracováváme. Kontaktní informace shromážděné na našem webu nebudou zveřejněny ani použity k ničemu jinému než k zaslání odpovědi na váš dotaz. Dobrovolně poskytujete své osobní údaje pro výše uvedené účely, což potvrzujete poskytnutím jasného a jednoznačného souhlasu. Tyto informace jsou pro nás nezbytné pro splnění účelů, pro které jsou shromažďovány, a nebudou použity k žádným jiným účelům bez získání vašeho výslovného souhlasu. Pokud tedy zadržíte požadované osobní údaje, nebude společnost Villas Rita této žádosti vyhovět. Rádi bychom vás informovali, že svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli bez následků odvolat a že vaší žádosti bude vyhověno co nejdříve. Po odvolání vašeho souhlasu již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány a budou bezpečně vymazány nebo zničeny v souladu s interním aktem společnosti Villas Rita. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám mimo společnost Villas Rita. V případě, že budou vaše osobní údaje zpřístupněny třetím stranám, společnost Villas Rita vás bude předem informovat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. Villas Rita bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s popsaným účelem, a to v období, ve kterém je zpracování těchto údajů nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a to nejpozději v rámci interního aktu upravujícího zpracování a uchovávání takové údaje. V případě jakýchkoli dotazů a informací týkajících se výkonu vašich práv na ochranu osobních údajů neváhejte kontaktovat e-mailovou adresu info@villasrita-kroatien.com.

+385 95 211 1100

Augustina Jarića 27, 35000 Slavonski Brod, Chorvatsko